Gerwin, Zoals je de begrafenis van Walter Walraven hebt geregeld was echt super. Iedereen was tevreden en het was ook erg fijn dat er veel was wat jij voor ons regelde. Het zijn altijd zware dagen voor nabestaanden die jij toch behoorlijk hebt verlicht door jouw prima begeleiding!!! Wij kijken er met een goed gevoel op terug. Veel dank.