Ofschoon wij hadden gekozen voor een sobere begrafenis in besloten kring, wist u er door uw persoonlijkheid een warm tintje aan mee te geven. Ook de mogelijkheid dat wij in Alkmaar alles voor de begrafenis in Zwolle konden regelen, hebben wij zeer op prijs gesteld. Onze hartelijke dank hiervoor.