Gerwin, we zijn je dankbaar voor de wijze waarop je ons ondersteund hebt bij de crematie van mijn man. Dat onze vereniging op de paarden mijn man een laatste groet wilden brengen deed je alsof dit dagelijks gebeurt. Van de aanwezigen krijg je ook de complimenten over de manier waarop jij deze plechtigheid begeleide. hartelijk dank voor alles