Beste Gerwin, Mijn geliefde vader is helaas in augustus 2016 overleden. Afscheid is ondanks zijn ziekte en hoge leeftijd niet makkelijk. Er moest in korte tijd veel geregeld worden. Op de rouwcirculaire ontbrak een deel van het adres. Zonder vragen of opmerkingen ontvingen we direct nieuwe circulaires. Je begeleiding was respectvol, duidelijk, vakbekwaam en prettig. Ook zonder poespas. Ook langs deze weg danken wij jou daarvoor. Daarnaast werk je met mensen die mijn vader hebben opgebaard. Wil hen niet vergeten te vermelden. Zij hebben hun werk meer dan goed gedaan. Mijn vader zei altijd dat zijn lichaam hem altijd goed gediend had, we moesten er ook na zijn dood goed voor zorgen, dat is gelukt.